Mac Queen


Valpar Tränade hundar Avel Tävling

 

 

Bordercollien, en arbetande vallhund, som avlats på dessa egenskaper under många generationer. En oumbärlig hjälp vid djurhantering och en ovärderlig arbetskamrat på gården.

Kane